YOMEDIA

Bài tập 7 trang 100 SGK Vật lý 10

Giải bài C7 tr 100 sách GK Lý lớp 10

Hai mặt phẳng tạo với mặt phẳng nằm ngang các góc \(\alpha = 45^o\) . Trên hai mặt phẳng đó người ta đặt một quả cầu đồng chất có khối lượng 2 kg (Hình 17.10). Bỏ qua ma sát và lấy g = 10 m/ s2.  Hỏi áp lực của quả cầu lên mỗi mặt phẳng đỡ bằng bao nhiêu?

A. 20N                                             B. 28N

C. 14N                                             D. 1,4N.

Hình 17.10 bài 7 trang 100 SGK Vật lí 10

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 7

Nhận định và phương pháp: 

Bài 7 là dạng bài xác định áp lực của một quả cầu lên mỗi mặt phẳng đỡ của nó

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải như sau:

  • Bước 1: Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên vật

  • Bước 2: Tìm điều kiền cân bằng của vật dưới tác dụng của \(\overrightarrow P ,\overrightarrow {{N_1}} \) và \(\overrightarrow {{N_2}} \)  (1)

  • Bước 3: Chọn hệ trục tọa độ để chiếu phương trình (1) lên 2 trục Ox, Oy.

  • Bước 4: Tìm mối liên hệ giữa \(\overrightarrow {{N_1}} \) và \(\overrightarrow {{N_2}} \) 

  • Bước 5: Thay số và tính toán kết quả, chọn phương án đúng nhất về  \(\overrightarrow {{N_1}} \) và \(\overrightarrow {{N_2}} \) 

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau:

 • Lực tác dụng lên quả cầu được biểu diễn như hình vẽ. Khi hệ cân bằng ta có:

 +  +  =             (1)

 • Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ, chiếu phương trình (1) lên Ox, Oy.

        \((Ox): N_1cos\alpha - N_2 cos\alpha = 0\)              (2)

        \((Oy): - P + N_1sin\alpha + N_2sin\alpha = 0\) (3)

       (2)     \(\Rightarrow N_1 = N_2\). Thay vào (3)

  \(\Rightarrow P = 2N_1sin\alpha \Rightarrow N_1 =\frac{P}{2sin\alpha }\) = 

 \(N_1 =N_2 =\frac{2 .10}{2.\frac{\sqrt{2}}{2}} (\alpha =45^0)\)      

\(N_1 = N_2 = 10\sqrt2 = 14N\)

⇒ Chọn C

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 100 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Tuấn Huy

  Chọn đáp án nào đây ah ? 

  Một quả cầu đồng chất có khối lượng 3kg được treo vào tường nhờ một sợi dây. Dây làm với tường một góc \(\alpha = 20^o\) (hình 17.11). Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc của quả cầu với tường lấy g = 9,8 m/s2.

  Lực căng T của dây là bao nhiêu?

  A.88N;                           B. 10N;

  C. 22N;                          D. 32N.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Giúp em với ạ

  Một vật có khối lượng m = 2kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính . Biết góc nghiêng α = 30o, g = 9,8 m/s2 và ma sát là không đáng kể. Hãy xác đinh:

  a) lực căng của dây;

  b) phản lực của mặt phẳng nghiêng lên vật.

  Theo dõi (1) 3 Trả lời

 

YOMEDIA