YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 100 SGK Vật lý 10

Giải bài 5 tr 100 sách GK Lý lớp 10

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 5

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song.

  • Muốn cho một vật chịu tác dụng của ba lực không song song ở trạng thái cân bằng thì :

  • Ba lực đó phải đồng phẵng và đồng qui.

  • Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba

\(\overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}  =  - \overrightarrow {{F_3}} \)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 100 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON