YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 100 SGK Vật lý 10

Giải bài 4 tr 100 sách GK Lý lớp 10

Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 4

 Qui tắc hợp lực hai lực có giá đồng qui.

  • Muốn tổng hợp hai lực có giá đồng qui tác dụng lên một vật rắn, trước hết ta phải trượt hai véc tơ lực đó trên giá của chúng đến điểm đồng qui, rồi áp dụng qui tắc hình bình hành để tìm hợp lực.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 100 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON