YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 126 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 126 SGK Vật lý 10 nâng cao

Điều kiện nào sau đây là đủ để hệ ba lực tác dụng lên một vật rắn là cân bằng?

A. Ba lực đồng quy

B. Ba lực đồng phẳng

C. Ba lực đồng phẳng và đồng quy

D. Hợp lực của hai trong ba lực cân bằng với lực thứ ba 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Điều kiện đủ để hệ ba lực tác dụng lên một vật rắn cân bằng là hợp lực của hai trong ba lực cân bằng với lực thứ ba

Chọn đáp án C.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 126 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF