YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 17.5 trang 42 SBT Vật lý 10

Bài tập 17.5 trang 42 SBT Vật lý 10

Một thanh AB đồng chất, khối lượng m = 2,0 kg tựa lên hai mặt phẳng nghiêng không ma sát, với các góc nghiêng α = 30° và β = 60°. Biết giá của trọng lực của thanh đi qua giao tuyến O của hai mặt phẳng nghiêng (H.17.5). Lấy g = 10 m/s2. Xác định áp lực của thanh lên mỗi mặt phẳng nghiêng.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Thanh AB chịu ba lực cân bàng là  \(\vec P,\overrightarrow {{N_1}} ,\overrightarrow {{N_2}} \). Vì mặt phẳng nghiêng không ma sát nên hai phản lực \(\overrightarrow {{N_1}} ,\overrightarrow {{N_2}} \) vuông góc với các mặt phẳng nghiêng. Ta trượt các vectơ lực trên giá của chúng đến điểm đồng quy C (H.17.5G).

Từ tam giác lực, ta được :

N1 = Psin30° = 20.0,5 = 10 N

N2= Pcos30° = 20.\(\frac{{\sqrt 3 }}{2}\) = 17,3 ≈ 17 N

Theo định luật III Niu-tơn thì áp lực của thanh lên mặt phẳng nghiêng có độ lớn bằng phản lực của mặt phẳng nghiêng lên thanh.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.5 trang 42 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF