YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 126 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 126 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một ngọn đèn có khối lượng m = 1kg được treo dưới trần nhà bằng một sợi dây. Dây chỉ chịu được lực căng lớn nhất là 8N.

a) Chứng minh rằng không thể treo ngọn đèn này vào một đầu dây.

b) Người ta đã treo đèn này bằng cách luồn sợi dây qua một cái móc của đèn và hai đầu dây được gắn chặt trên trần nhà (hình 27.8). Hai nửa sợi dây có chiều dài bằng nhau và hợp với nhau một góc bằng 60o. Hỏi lực căng của mỗi nửa sợi dây là bao nhiêu?

bài 27 Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

bài 27 Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song

a) Nếu treo đèn bằng 1 đầu dây thì khi cân bằng :

         T = P = mg =1.9,8 = 9,8 N > TM = 8 N

→ Lực này vượt quá sức chịu đựng của dây nên dây sẽ đứt.

b) Nếu treo đèn bằng hai đầu dây như H.27.8 thì vòng móc treo đèn là vật rắn cân bằng dưới tác dụng của ba lực đồng quy tại tâm O của vòng: \(\vec P;\overrightarrow {{T_1}} ;\overrightarrow {{T_2}} \)

Do đó ta có :

\(\begin{array}{l} \overrightarrow {{T_1}} + \overrightarrow {{T_2}} = - \vec P{\rm{;}}\\ \left( {\overrightarrow {{T_1}} ,\overrightarrow {{T_2}} } \right) = \widehat {AOB} = {60^0}. \end{array}\)

Vì giá \(\vec P\) thẳng đứng, trần nhà AB ngang nên \(OH \bot AB\)

⇒ ∆OAB đều có OH là phân giác

⇒ hình bình hành là hình thoi có \(\widehat {AOH} = \widehat {BOH} = {30^0}\)

\(= > {T_1} = {T_2} = \frac{P}{{2.c{\rm{os}}{{30}^0}}} = \frac{{9,8}}{{2.\frac{{\sqrt 3 }}{2}}} \approx 5,66(N)\)

 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 126 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF