YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 126 SGK Vật lý 10

Giải bài 3 tr 126 sách GK Lý lớp 10

Hệ cô lập là gì?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 3

  • Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì các ngoại lực ấy cân bằng.

  • Trong một hệ cô lập, chỉ có các nội lực tương tác giữa các vật. Các nội lực này, theo định luật III Niu-tơn trực đối nhau từng đôi một. 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 3 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 126 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 126 SGK Vật lý 10

Bài tập 2 trang 126 SGK Vật lý 10

Bài tập 4 trang 126 SGK Vật lý 10

Bài tập 5 trang 126 SGK Vật lý 10

Bài tập 6 trang 126 SGK Vật lý 10

Bài tập 7 trang 127 SGK Vật lý 10

Bài tập 8 trang 127 SGK Vật lý 10

Bài tập 9 trang 127 SGK Vật lý 10

Bài tập 1 trang 148 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 148 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 148 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 148 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 148 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 148 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 7 trang 148 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 23.1 trang 55 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.2 trang 55 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.3 trang 55 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.4 trang 55 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.5 trang 55 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.6 trang 56 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.7 trang 56 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.6 trang 56 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.2 trang 55 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.3 trang 55 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.4 trang 55 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.5 trang 55 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.6 trang 56 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.7 trang 56 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.8 trang 56 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.9 trang 56 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.10 trang 56 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.11 trang 56 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.12 trang 56 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.12 trang 57 SBT Vật lý 10

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON