ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 127 SGK Vật lý 10

Giải bài 7 tr 127 sách GK Lý lớp 10

Một vật nhỏ khối lượng m = 2 kg trượt xuống một đường dốc thẳng nhẵn tại một thời điểm xác định có vận tốc 3 m/s, sau đó 4 s có vận tốc 7 m/s tiếp ngay sau đó 3 s vật có động lượng (kg.m/s) là:

A. 6

B. 10

C. 20

D. 28

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 7

 
 

Nhận định và phương pháp: 

Bài 7 là dạng bài yêu cầu  xác định động lượng của một vật khi cho biết thời gian và vận tốc của vật

 • Ta tiến hành giải như sau:

  • Bước 1: Áp dụng công thức tính gia tốc:  \(a = \frac{{v - {v_0}}}{{\Delta t}}\)

  • Bước 2: Áp dụng công thức tính vận tốc sau 7s:  \(V = {v_o} + {\rm{ }}at{\rm{ }}\)

  • Bước 3: Áp dụng công thức tính động lượng: \(P{\rm{ }} = {\rm{ }}mv\)

  • Bước 4: Thay số tính toán và chọn kết quả đúng.​

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau:

 • Gia tốc của vật là:

\(a = \frac{{v - {v_0}}}{{\Delta t}} = \frac{{7 - 3}}{4} = 1m/{s^2}\)

 • Sau 7 s kể từ lúc vật có vận tốc vo = 3 m/s, vật đạt được vận tốc là:

 \(V = {v_o} + {\rm{ }}at{\rm{ }} = 3{\rm{ }} + 1.7 = 10{\rm{ }}m/s.\)     

 • Động lượng của vật là : \(P{\rm{ }} = {\rm{ }}mv{\rm{ }} = {\rm{ }}2.10{\rm{ }} = {\rm{ }}20{\rm{ }}kg{\rm{ }}m/s.\)

⇒ Chọn C

 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 7 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 127 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1