YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 126 SGK Vật lý 10

Giải bài 4 tr 126 sách GK Lý lớp 10

Phát biểu định luật bảo toàn động lượng. Chứng tỏ rằng định luật đó tương đương với định luật III Niu-tơn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 4

  • Định luật bảo toàn động lượng: 

    • Động lượng của một hệ cô lập là đại lượng được bảo toàn.

  • Xét một hệ cô lập gồm hai vật theo định luật III Niutơn      

\(\mathop {{F_1}}\limits^ \to   =  - \mathop {{F_2}}\limits^ \to  \)

  • Độ biến thiên động lượng:

\(\Delta \overrightarrow {{p_1}}  = {\overrightarrow F _1}\Delta t\)

\(\Delta \mathop {{\rm{ }}{p_2}}\limits_{}^ \to   = \mathop {{F_2}}\limits^ \to  \Delta t\)

  • Từ định luật III Niutơn: \(\Delta \mathop {\overrightarrow {{p_1}} }\limits_{}^{}  =  - \Delta \mathop {\overrightarrow {{p_2}} }\limits_{}^{} \)

\( \Rightarrow \Delta \mathop {{p_1}}\limits^ \to   + \Delta \mathop {{p_2}}\limits^ \to   = 0\)

\( \Rightarrow \Delta \mathop {{\rm{ }}p}\limits^ \to   = \Delta \mathop {{p_1}}\limits^ \to   + \Delta \mathop {{p_2}}\limits^ \to   = 0\)

  • Độ biến thiên động của hệ bằng không, nghĩa là động lượng của hệ không đổi

\(\mathop {{p_1}}\limits^ \to   + \mathop {{p_2}}\limits^ \to  \) không đổi

 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 4 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 126 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF