YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 126 SGK Vật lý 10

Giải bài 1 tr 126 sách GK Lý lớp 10

Nêu định nghĩa và ý nghĩa của động lượng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 1

Động lượng p của một vật là vecto cùng hướng với vận tốc của vật và được xácđịnh bởi công thức: \(\vec{p}=m.\vec{v}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 1 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 126 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 126 SGK Vật lý 10

Bài tập 3 trang 126 SGK Vật lý 10

Bài tập 4 trang 126 SGK Vật lý 10

Bài tập 5 trang 126 SGK Vật lý 10

Bài tập 6 trang 126 SGK Vật lý 10

Bài tập 7 trang 127 SGK Vật lý 10

Bài tập 8 trang 127 SGK Vật lý 10

Bài tập 9 trang 127 SGK Vật lý 10

Bài tập 1 trang 148 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 148 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 148 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 148 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 148 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 148 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 7 trang 148 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 23.1 trang 55 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.2 trang 55 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.3 trang 55 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.4 trang 55 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.5 trang 55 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.6 trang 56 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.7 trang 56 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.6 trang 56 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.2 trang 55 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.3 trang 55 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.4 trang 55 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.5 trang 55 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.6 trang 56 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.7 trang 56 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.8 trang 56 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.9 trang 56 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.10 trang 56 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.11 trang 56 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.12 trang 56 SBT Vật lý 10

Bài tập 23.12 trang 57 SBT Vật lý 10

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON