YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 127 SGK Vật lý 10

Giải bài 8 tr 127 sách GK Lý lớp 10

Xe A có khối lượng 1000 kg và có vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000 kg và có vận tốc 30 km/h. So sánh động lượng của chúng.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 8

 Nhận định và phương pháp: 

Bài 8 là dạng bài yêu cầu  xác định động lượng của một vật khi cho biết khối lượng và vận tốc của vật

 • Ta tiến hành giải như sau:

  • Bước 1: Áp dụng công thức  tính động lượng cho mỗi xe:  \(P_A = m_A.v_A\) ;   \(P_B = m_B.v_B\)

  • Bước 2: Thay số vào công thức và tính toán

  • Bước 3: So sánh động lượng của 2 xe:  Hai xe có động lượng bằng nhau.

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 8 như sau:

 • Áp dụng công thức tính động lượng cho mỗi xe

 • Động lượng xe A:

\(P_A = m_A.v_A = 1000.\frac{60000}{3600}= 16666,6 kg.m/s.\) 

 • Động lượng xe B:

 \(P_B = m_B.v_B =2000.\frac{30000}{3600} = 16666,6 kg.m/s.\)

 • Hai xe có động lượng bằng nhau.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 8 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 127 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON