ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 221 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 221 SGK Vật lý 10 nâng cao

Chọn câu sai

Số Avogadro có giá trị bằng:

A. Số nguyên tử chứa trong 4g Heli.

B. Số phân tử chứa trong 16g Oxi.

C. Số phân tử chứa trong 18g nước lỏng.

D. Số nguyên tử chứa trong 22,4l khí trơ ở nhiệt độ 0oC và áp suất 1 atm. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số phân tử O2 trong 16g oxi bằng 16/32.NA = 0,5.NA → B không đúng.

Chọn đáp án B.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 221 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1