ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28.8 trang 67 SBT Vật lý 10

Bài tập 28.8 trang 67 SBT Vật lý 10

Một lượng khí khối lượng 15 kg chứa 5,64.1026 phân tử. Phân tử khí này gồm các nguyên tử hiđrô và cacbon. Hãy xác định khối lượng của nguyên cacbon và hiđrô trong khí này. Biết 1 mol khí có NA = 6,02.1023 phân tử.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Số mol khí là:n=N/NA (N là số phân tử khí)

Mặt khác n=m/μ . Do đó: 

\(\begin{array}{l} \mu = \frac{{m{N_A}}}{N}\\ = \frac{{{{15.6,02.10}^{23}}}}{{{{5,46.10}^{26}}}} = {16,01.10^{ - 3}}(kg/mol)(1) \end{array}\)

- Trong các khí có hidro và cacbon thì CH4 có:

µ = (12 + 4).10-3 kg/mol (2)

So sánh (2) với (1) ta thấy phù hợp. Vậy khí đã cho là CH4.

- Khối lượng của phân tử hợp chất là:  mCH4=m/N

- Khối lượng của nguyên tử hidro là:

\({m_{{H_4}}} = \frac{4}{{16}}{m_{C{H_4}}} = \frac{4}{{16}}.\frac{m}{N} \approx {6,64.10^{ - 27}}(kg)\)

- Khối lượng nguyên tử cacbon là:

\({m_C} = \frac{{12}}{{16}}{m_{C{H_4}}} = \frac{{12}}{{16}}.\frac{m}{N} \approx {2.10^{ - 26}}(kg)\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.8 trang 67 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1