YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 221 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 221 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một bình kín chứa N = 3,01.1023 phân tử khí heli

a) Tính khối lượng heli chứa trong bình

b) Biết nhiệt độ khí là 0℃ và áp suất trong bình là 1atm. Hỏi thể tích của bình là bao nhiêu? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Khối lượng He chứa \(N = 3,{01.10^{23}}\) phân tử là:

\(m = \frac{N}{{{N_A}}}\mu  = \frac{{3,{{01.10}^{23}}}}{{6,{{02.10}^{23}}}}.4 = 2(g)\)

b) Ở 0℃ và p = 1atm thì thể tích bình chứa \(N = 3,{01.10^{23}}\) phân tử là: 

\({V_0} = \frac{N}{{{N_A}}}.22,4 = \frac{{3,{{01.10}^{23}}}}{{6,{{02.10}^{23}}}}.22,4 = 11,2\left( {lit} \right)\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 221 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF