ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28.5 trang 67 SBT Vật lý 10

Bài tập 28.5 trang 67 SBT Vật lý 10

Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của chất ở thể khí ?

A. Có hình dạng và thể tích riêng.

B. Có các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn độn.

C. Có thể nén được dễ dàng.

D. Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn và thể lỏng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

A - sai vì chất khí không có hình dạng và thể tích riêng

⇒ Chọn đáp án A

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.5 trang 67 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • het roi

    Trong xi lanh của một động cơ đốt trong có 2,2 dm3 hỗn hợp khí dưới áp suất 1 atm và nhiệt độ 67 0C. Pit-tông nén xuống làm cho thể tích của hỗn hợp khí còn 0,36 dm3 và áp suất suất tăng lên tới 14,2 atm. Tính nhiệt độ của hỗn hợp khí nén.

    Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1