YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 155 SGK Vật lý 10

Giải bài 7 tr 155 sách GK Lý lớp 10

Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử của vật chất ở thế khí ?

A. Chuyển động hỗn loạn.

B. Chuyển động không ngừng.

C. Chuyển động hỗn loạn và không ngừng.

D. Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 7

  • Ở thể khí, lực tương tác giữa các phân tử rất yếu nên các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn. 

⇒ Đáp án D sai.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 155 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON