ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28.2 trang 66 SBT Vật lý 10

Bài tập 28.2 trang 66 SBT Vật lý 10

Câu nào sau đây nói về chuyển động phân tử ở các thể khác nhau là không đúng ?

A. Các phân tử chất rắn dao động xung quanh các vị trí cân bằng xác định.

B. Các phân tử chất lỏng dao động xung quanh các vị trí cân bằng có thể di chuyển được.

C. Các phân tử chất khí không dao động xung quanh các vị trí cân bằng.

D. Các phân tử chất rắn, chất lỏng và chất khí đều chuyển động hỗn độn như nhau.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

D - sai: Các phân tử chất rắn, chất lỏng và chất khí đều chuyển động hỗn độn như nhau.

⇒ Chọn đáp án D

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.2 trang 66 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tay Thu

  nêu các ví dụ chứng tỏ giữa các phân tử có lực hút , lực đẩy .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Vũ Hải Yến

  nêu các tính chất của chuyển động của phân tử .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1