YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1 trang 179 SGK Vật lý 10

Giải bài 1 tr 179 sách GK Lý lớp 10

Phát biểu và viết hệ thức của nguyên lí I NĐLH, nêu tên đơn vị, quy ước dấu của các đại lượng trong hệ thức.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 1

Nguyên lí thứ nhất của NĐLH là sự vận dụng định luật bản loàn và chuyển hoá năng lượng vào các hiện tượng nhiệt.

Sau đây là một trong nhiều cách phát biểu nguyên lí này.

 • Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được.

\(\Delta U = A + Q\)   

 • Với quy ước về dấu thích hợp, biểu thức trên có thể dùng để diễn đạt các quá trình truyền và chuyển hoá năng lượng khác như vật truyền nhiệt, vật thực hiện công, vật thu nhiệt và thực hiện công...

 • Có những cách quy ước về dấu của nhiệt lượng và công khác nhau. Sau đây là quy ước dùng trong sách này 

  • Q > 0: Hệ nhận nhiệt lượng;

  • Q < 0: Hệ truyền nhiệt lượng;

  • A > 0: Hệ nhận công;

  • A < 0: Hệ thực hiện công.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 1 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 179 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON