YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 180 SGK Vật lý 10

Giải bài 8 tr 180 sách GK Lý lớp 10

Khi truyền nhiệt lượng 6.106 J cho khí trong một xilanh hình trụ thì khí nở ra đẩy pit-tông lên làm thể tích của khí tăng lên 0,5 m3. Tính độ biến thiên nội năng của khí. Biết áp suất của khí là 8.106 N/m2  và coi áp suất là không đổi trong quá trình khí thực hiện công.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 8

Nhận định và phương pháp: 

Bài 8 là dạng bài yêu cầu xác định độ biến thiên nội năng của khí khi cung cấp nhiệt lượng cho khí đặt trong ống xilanh.

 • Ta tiến hành giải như sau:

  • Bước 1: Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học :  \(\Delta U = Q + A\)

  • Bước 2: Tính công mà chất khí thực hiện:  \(A = p. \Delta V\)

  • Bước 3: Nhận xét về nhiệt lượng Q và công A mà khí trong bình nhận: Q > 0 và A < 0

  • Bước 4: Thay số tính toán để tìm  \(\Delta U\)

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 8 như sau:

 • Nguyên lí I nhiệt động lực học :

                 \(\Delta U = Q + A\)

 • Công mà chất khí thực hiện có độ lớn:

  \(A = p. \Delta V = 8.106.0,5 = 4.106 J.\)

 • Do khí trong bình nhận nhiệt Q > 0 và thực hiện công A < 0

 • Độ biến thiên nội năng của khí

               \(\Delta U = 6.10^6 - 4.10^6 = 2.10^6 J\).

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 8 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 180 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON