ADMICRO

Unit 16 lớp 11 Speaking - Hội thoại The wonders of the world


Sau bài học Unit 16 The wonders of the world phần Speaking, các em sẽ biết cách phân biệtđưa ra một nhận định và sự thật về đề tài liên quan đến các kỳ quan thế giới.

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

1. Unit 16 Speaking Task 1

The sentences below all appear in the reading passage. Work in pairs. Which sentences express facts (F) and which ones, opinions (O)? Put a tick (V) in the right column. (Làm việc theo cặp. Xác định các câu sau đây câu nào là sự thật (O), câu nào là quan điểm (F).)

 1. The Great Pyramid is believed to have been built over a 20-year period. (Kim tự tháp được tin rằng đã được xây dựng trong hơn 20 năm.)
 2. The Great Pyramid was 147 metres high. (Kim tự tháp cao 147 met.)
 3. The Great Pyramid ranked as the tallest structure on earth for more than 43 centuries. (Kim tự tháp đã được xếp hạng là kiến trúc cao nhất trên trái đất trong hơn 43 thế kỷ.)
 4. The structure consisted of approximately 2 million blocks of stone. (Kiến trúc bao gồm gần hai triệu khối đá.)
 5. One theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded. (Một giả thuyết nhận định rằng có một đường dốc thẳng hoặc hình xoắn ốc được dựng lên trong quá trình xây dựng.)
 6. A second theory suggests that the blocks were lifted and placed using thousands of huge weight arms. (Một giá thuyết thứ hai đưa ra rằng những khối đá được nâng lên và đặt vào vị trí do hàng ngàn cánh tay khổng lồ.)
 7. The boat is believed to have been used to carry the body of Khufu in his last joumey on earth before being buried inside the pyramid. (Con thuyền được cho rằng đã sử dụng để mang thi thể của Khufu trong chuyên đi cuối cùng của ngài trước khi chôn cất trong kim tự tháp.)

Guide to answer

 1. The Great Pyramid is believed to have been built over a 20-year period. O
 2. The Great Pyramid was 147 metres high. F
 3. The Great Pyramid ranked as the tallest structure on earth for more than 43 centuries. F
 4. The structure consisted of approximately 2 million blocks of stone. F
 5. One theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded. O
 6. A second theory suggests that the blocks were lifted and placed using thousands of huge weight arms. O
 7. The boat is believed to have been used to carry the body of Khufu in his last joumey on earth before being buried inside the pyramid. O 

2. Unit 16 Speaking Task 2

Work in pairs. Tell your partner about some facts and opinion of the Great Pyramid of Giza, using the information in Task 1. (Làm việc theo cặp. Hãy nói với người bạn học của em về sự thật và nhận định về kim tự tháp Ai Cập, sử dụng những thông tin trong bài 1.)

Guide to answer

A: Hi, What are you doing?

B: I'm searching for some wonders of the world.

A: Great. Can you tell me something about the Great Pyramid of Giza?

B: Yes. The Great Pyramid of Giza ranked as the tallest structure on earth for more than 43 centuries.

A: Oh, that's great. As I know, one theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded.

B: I know another theory that the blocks were lifted and placed using thousands of huge weight arms. However, nobody knows exactly about the fact.

3. Unit 16 Speaking Task 3

Work in groups. Discuss possible answers to the following question, using the suggestions below. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận về câu trả lời cho các câu hỏi sau đây, sử dụng các gợi ý dưới đây.)

 • Who built the Great Pyramid of Giza? (Ai đã xây dựng Kim tự tháp Giza?)
 • How long did it take build it? (Nó được xây dựng trong bao lâu?)
 • Where did the builders find the stones? (Những người xây dựng tìm thấy đá ở đâu?)
 • How did they transport them? (Làm cách nào để họ vận chuyển chúng?)
 • How could they build the Pyramid so high? (Làm thế nào để học xây dựng được kim tự tháp cao như vậy?)

Guide to answer

A: Can you tell me something about the Great Pyramid of Giza?

B: What do you need to know about it?

A: Who built the Great Pyramid of Giza?

C: The Great Pyramid of Giza was built by ancient Egyptian.

D: How long did it take to build it?

B: It is believed/ said/supposed/thought that the Great Pyramid was built over a 20-year period.

A: Where did the builders find the stones?

C: The stones are believed/ said/ supposed/ thought to be found in Everest Mountain.

D: How did they transport them?

B: The stones are believed/ said/ supposed/ thought to be transported by thousands of huge weight arms.

A: How could thev build the Great Pyramid of Giza?

B: People say/ think/ believe/ suppose that its construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded. The blocks were lifted and placed using thousands of huge weight arms.

4. Hỏi đáp Speaking Unit 16 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 16 The wonders of the world chương trình Tiếng Anh lớp 11 về chủ đề kỳ quan thế giới. Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học mới Unit 16 The wonders of the world - Listening kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

 

YOMEDIA