Trắc nghiệm Toán 9 Bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

90 phút 14 câu 1 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):