ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 3 Khái niệm về Xà phòng và Chất giặt rửa tổng hợp

90 phút 14 câu 19 lượt thi
YOMEDIA
 

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):

 

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1