YOMEDIA

Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 3 Dân chủ và kỷ luật

20 phút 10 câu 105 lượt thi
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 7930

  Dân chủ là

  • A. Mọi người được làm chủ công việc của tập thể
  • B. Mọi người được biết, được bàn những công việc chung
  • C. Mọi người được thực hiện và được kiểm tra giám sát những công việc chung đó.
  • D. A, B, C đúng
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 7932

  Kỉ luật là

  • A. Tuân theo những qui định chung của tập thể
  • B. Tạo ra sự thống nhất trong hành động để đạt chất lượng
  • C. Làm việc vì mục tiêu chung
  • D. A, B, C đúng
 •  
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 7934

  Biểu hiện của dân chủ và kỉ luật:

  • A. Hạch sách nhũng nhiễu nhân dân
  • B. Nhà trường tổ chức cho học sinh góp ý kiến vào bản nội quy của học sinh
  • C. Không tôn trọng và tiếp thu ý kiến nhân dân
  • D. Người dân không được biết
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 7935

  Những việc làm thể hiện tính dân chủ

  • A. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc và tiếp thu ý kiến của cử tri
  • B. Tất cả các học sinh đều được góp ý kiến trong 1 kế hoạch của lớp
  • C. Trong các cuộc họp của thôn buôn bà con được tự do phát biểu ý kiến
  • D. A, B, C đúng
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 7938

  Những việc làm thiếu dân chủ của một số cơ quan nhà nước hiện nay

  • A. Người dân không được biết, được bàn bạc những công việc liên quan đến lợi ích chính đáng của mình
  • B. An là lớp trưởng chỉ tôn trọng ý kiến của các bản học lực khá trở lê 
  • C. A, B đúng
  • D. A, B sai
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 7942

  Mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật:

  • A. Kỉ luật là điều kiện để phát huy dân chủ.
  • B. Dân chủ là điều kiện để phát huy kỉ luật
  • C. Dân chủ làm cho mọi người không phát huy khả năng của mình vào công việc chung
  • D. Tất cả đều sai
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 7943

  Mọi người được tự do bàn bạc thể hiện sự: 

  • A. Tự chủ
  • B. Dân chủ
  • C. Tự trọng
  • D. Đoàn kết
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 7945

  Ở lớp 9A mọi khó khăn đã được khắc phục, kế hoạch đã được thực hiện tốt, cuối năm lớp được tuyên dương. Thể hiện điều gì của lớp 9A

  • A. Dân chủ
  • B. Đoàn kết
  • C. Nề nếp
  • D. Gắn bó
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 7952

  Biểu hiện thiếu tính kỉ luật

  • A. Thích thì làm không thích thì thôi
  • B. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ
  • C. Đi học đúng giờ
  • D. Luôn làm đúng nội quy của tập thể
 • Câu 10: Mã câu hỏi: 7959

  Điều gì thiếu tính dân chủ: 

  • A. Mọi người được đóng góp ý kiến
  • B. Tất cả các công nhân được đưa ý kiến đóng góp cải thiện công ty
  • C. Tất cả học sinh đều được nhận quyền lợi của mình
  • D. Chỉ những người cấp trên mới được đưa ra ý kiến 
MGID

Đề thi nổi bật tuần

ADMICRO

 

ON