ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những việc làm thể hiện tính dân chủ

  • A. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc và tiếp thu ý kiến của cử tri
  • B. Tất cả các học sinh đều được góp ý kiến trong 1 kế hoạch của lớp
  • C. Trong các cuộc họp của thôn buôn bà con được tự do phát biểu ý kiến
  • D. A, B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Những việc làm thể hiện tính dân chủ:

  + Đại biểu Quốc hội tiếp xúc và tiếp thu ý kiến của cử tri

  + Tất cả các học sinh đều được góp ý kiến trong 1 kế hoạch của lớp

  + Trong các cuộc họp của thôn buôn bà con được tự do phát biểu ý kiến

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7935

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF