ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dân chủ là

  • A. Mọi người được làm chủ công việc của tập thể
  • B. Mọi người được biết, được bàn những công việc chung
  • C. Mọi người được thực hiện và được kiểm tra giám sát những công việc chung đó.
  • D. A, B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dân chủ là: 

  + Mọi người được làm chủ công việc của tập thể

  + Mọi người được biết, được bàn những công việc chung

  + Mọi người được thực hiện và được kiểm tra giám sát những công việc chung đó.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7930

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON