ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mọi người được tự do bàn bạc thể hiện sự: 

  • A. Tự chủ
  • B. Dân chủ
  • C. Tự trọng
  • D. Đoàn kết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mọi người được tự do bàn bạc thể hiện sự dân chủ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7943

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON