ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kỉ luật là

  • A. Tuân theo những qui định chung của tập thể
  • B. Tạo ra sự thống nhất trong hành động để đạt chất lượng
  • C. Làm việc vì mục tiêu chung
  • D. A, B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kỉ luật là:

  + Tuân theo những qui định chung của tập thể

  + Tạo ra sự thống nhất trong hành động để đạt chất lượng

  + Làm việc vì mục tiêu chung

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7932

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON