ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những việc làm thiếu dân chủ của một số cơ quan nhà nước hiện nay

  • A. Người dân không được biết, được bàn bạc những công việc liên quan đến lợi ích chính đáng của mình
  • B. An là lớp trưởng chỉ tôn trọng ý kiến của các bản học lực khá trở lê 
  • C. A, B đúng
  • D. A, B sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Những việc làm thiếu dân chủ của một số cơ quan nhà nước hiện nay:

  + Người dân không được biết, được bàn bạc những công việc liên quan đến lợi ích chính đáng.

  + An là lớp trưởng chỉ tôn trọng ý kiến của các bản học lực khá trở lê.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7938

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF