ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điều gì thiếu tính dân chủ: 

  • A. Mọi người được đóng góp ý kiến
  • B. Tất cả các công nhân được đưa ý kiến đóng góp cải thiện công ty
  • C. Tất cả học sinh đều được nhận quyền lợi của mình
  • D. Chỉ những người cấp trên mới được đưa ra ý kiến 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  "Chỉ những người cấp trên mới được đưa ra ý kiến" là thiếu tính dân chủ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7959

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON