ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở lớp 9A mọi khó khăn đã được khắc phục, kế hoạch đã được thực hiện tốt, cuối năm lớp được tuyên dương. Thể hiện điều gì của lớp 9A

  • A. Dân chủ
  • B. Đoàn kết
  • C. Nề nếp
  • D. Gắn bó

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở lớp 9A mọi khó khăn đã được khắc phục, kế hoạch đã được thực hiện tốt, cuối năm lớp được tuyên dương thể hiện dân chủ của lớp 9A.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7945

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON