YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Căn bậc hai số học của số -144 là 

  • A. 12
  • B. -12
  • C. \(\pm 12\)
  • D. không xác định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Căn bậc hai số học chỉ có thể xác định bởi một số không âm

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 57

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON