YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phương trình \(3x^2=48\) có nghiệm là:

  • A. 4
  • B. -4
  • C. 8
  • D. \(\pm 4\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giải phương trình trên, ta được \(x^2=16\Leftrightarrow x=\pm 4\), câu d là câu trả lời đúng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 59

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF