AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số 25 có căn bậc hai số học là: 

  • A. 5
  • B. \(\pm 5\)
  • C. -5
  • D. không xác định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Căn bậc hai số học của một số không âm là một số không âm nên câu a là đúng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>