YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tìm căn bậc hai sô học của các sô : 0,01 ; 0,49 ; 0,0081 ; 0,000064. Khẳng định nào sau đây sai?

  • A. \(\sqrt {0,01}  = 0,1\)
  • B. \(\sqrt {0,49}  = 0,7\)
  • C. \(\sqrt {0,0081}  = 0,009\)
  • D. \(\sqrt {0,000064}  = 0,008\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Căn bậc hai số học của 0,01 là 0,1

  Căn bậc hai số học của 0,49 là 0,7

  Căn bậc hai số học của 0,0081 là 0,09

  Căn bậc hai số học của 0,000064 là 0,008

  Vậy chọn C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 43030

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA