YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. Căn bậc hai của 121 là 11
  • B. Căn bậc hai của 144 là 12
  • C. \(\sqrt {169}  =  \pm 13\)
  • D. Căn bậc hai của 225 là 15 và -15

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có 9 = \(\sqrt {81} \)

  Nhận thấy \(\sqrt {81}  > \sqrt {80} \)

  nên 9 > \(\sqrt {80} \)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 43034

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA