YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giải phương trình \(\sqrt x  =  - 2\,\left( * \right)\)

  • A. Phương trình có nghiệm x = - 4
  • B. Phương trình có nghiệm x = 4
  • C. Phương trình có nghiệm x = ± 4 
  • D. Phương trình vô nghiệm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương trình \(\sqrt x  =  - 2\) vô nghiệm vì giá trị căn thức luôn không âm

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 43046

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA