YOMEDIA
NONE

Bài tập 25 trang 84 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 25 tr 84 sách GK Toán 9 Tập 1

So sánh:

a) \(tan25^o\) và \(sin25^o\)

b) \(cot32^o\) và \(cos32^o\)

c) \(tan45^o\) và \(cos45^o\)

d) \(cot60^o\) và \(sin30^o\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

Để so sánh các số ở bài 25, ta cần biết rằng đối với một góc nhọn thì:

\(0< \alpha<90^o\Rightarrow \left\{\begin{matrix} 0

Lấy một số dương chia cho số từ 0 đến 1 ta luôn nhận được một số lớn hơn số ban đầu!

\(\Rightarrow \left\{\begin{matrix} sin\alpha < tg\alpha\\cos\alpha < cotg\alpha \end{matrix}\right.\)

Câu a:

\(\tan {25^o} = \frac{{\sin {{25}^o}}}{{\cos {{25}^o}}} > \sin {25^o}\)

Câu b:

\(\cot {32^o} = \frac{{\cos {{32}^o}}}{{\sin {{32}^o}}} > \cos {32^o}\)

Câu c:

\(\tan {45^0} = 1 > \frac{{\sqrt 2 }}{2} = \cos {45^0}\)

Câu d:

\(\cot {60^0} = \frac{{\sqrt 3 }}{3} > \frac{1}{2} = \sin {30^0}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 84 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON