YOMEDIA

Hỏi đáp về Bảng lượng giác - Hình học 9

Trong quá trình học bài Hình học 9 Bài 3 Bảng lượng giác nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (16 câu):

NONE
 • Thanh Thảo Cách đây 3 năm

  Nếu góc B và góc C là hai góc phụ nhau thì:

  A. SinB = sinC  B. SinB = cosC  C. SinC = Cos(90°- B)  D. CosB = CosC

  05/01/2021 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Duong Ly Cách đây 4 năm

  Cho tam giác ABC vuông tại A, AB= 15cm, AC= 20cm

  a) Tính BC, góc B, góc C

  b) Phân giác của góc A cắt BC taih E. Tính BE, CE

  c) Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì? Tính chu vi và diện tích của tứ giác AMNE

  d) CM:       1/AB + 1/AC = căn 2/ AE

  27/08/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Sơn Ca Cách đây 5 năm

  Tính D=sin\(^2\) 15 +sin\(^2\) 75 -\(\dfrac{2cos49}{sin41}\) +tan 26 .tan 64

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương Cách đây 5 năm

  Hãy viết các tỉ lệ lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc dưới \(45^0\), \(sin60^0\), \(c\text{ó}75^0\), \(sin52^030^',cot82^0,tan78^0.\)

  Chú ý 1 độ =60 phút

  10/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Suong dem Cách đây 5 năm

  Cho tam giác ABC vuông tại C trong đó AC= 9cm, DC=12 cm. Tính các tỉ lệ lượng giác của góc B. Từ đó suy ra tỉ lệ lượng giác góc A.

  04/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhi Cách đây 5 năm

  .Cho tam giác ABC vuông tại A.Đặt góc ABC=x(0o<x<90o).Chứng minh rằng:sin x<tan x

  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 5 năm

  không dung bảng số và máy tính hãy tính

  a, tg83độ -cotg7 độ

  b, sin\(_a\).cos\(a\) biết tg\(a\)+cotg\(a\)=3

  14/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Ha Cách đây 5 năm

  sinB = 0,8 thì góc B bằng bao nhiêu ạ

  14/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 5 năm

  giúp mnk nhé :

  cho x>y>0 cmr: x^2>y^2

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu trang Cách đây 5 năm

  Hãy so sánh: sin,cos,tan,cot lần lượt với 1.Và giải thích vì sao lại so sánh như vậy?

  10/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Goc pho Cách đây 5 năm

  Bài 3.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 113)

  Trong tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng b, góc nhọn kề với nó bằng \(\alpha\)

  a) Hãy biểu thị cạnh góc vuông kia, góc nhọn kề với cạnh này và cạnh huyền qua b và \(\alpha\)

  b) Hãy tìm các giá trị của chúng khi \(b=12cm,\alpha=42^0\) (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba)

  10/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thanh Cách đây 5 năm

  Bài 3.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 113)

  Trong tam giác vuông có một cạnh góc bằng b, góc đối diện với nó bằng \(\beta\)

  a) Hãy biểu thị cạnh góc vuông kia, góc đối diện với cạnh này và cạnh huyền qua b và \(\beta\)

  b) Hãy tìm các giá trị của chúng khi b = 10cm, \(\beta=50^0\) (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba)

  10/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu trang Cách đây 5 năm

  Bài 3.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 112)

  Không tính giá trịc cụ thể, hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn :

  a) \(\sin20^0,\cos20^0,\sin55^0,\cos40^0,tg70^0\)

  b) \(tg70^0,cotg60^0,cotg65^0,tg50^0,\sin25^0\)

  10/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhi Cách đây 5 năm

  Bài 3.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 112)

  Hãy so sánh :

  a) \(\sin\alpha\) và \(tg\alpha\) \(\left(0^0< \alpha< 90^0\right)\)

  b) \(\cos\alpha\) và \(cotg\alpha\)  \(\left(0^0< \alpha< 90^0\right)\)

  c) \(\sin35^0\) và \(tg38^0\)

  d) \(\cos33^0\) và \(tg61^0\)

  10/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La Cách đây 5 năm

  Bài 49 (Sách bài tập trang 112)

  Tam giác ABC vuông tại A, có \(AC=\dfrac{1}{2}BC\). Tính :

                             \(\sin B,\cos B,tgB,cotgB\)

  (Các kết quả tính góc được làm tròn đến phút và các kết quả tính độ dài và tính các tỉ số lượng giác được làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư)

  10/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ah'ss Min'ss Cách đây 7 năm

  1 F= (cos alpha - sin alpha)^2 + (cos alpha + sin alpha)^2

  2 G=[ ( cos alpha - sin alpha )^2 - (cos alpha + sin alpha)^2] /( sin alpha.cos alpha)

  08/08/2017 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF