YOMEDIA
NONE

Bài tập 69 trang 103 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 69 tr 103 sách GK Toán 8 Tập 1

Ghép mỗi ý (1), (2), (3), (4) với một trong các ý (5), (6), (7), (8) để được một khẳng định đúng:

(1) Tập hợp các điểm cách điểm A cố định một khoảng 3cm

(2) Tập hợp các điểm cách đều hai đầu của đoạn thẳng AB cố định

(3) Tập hợp các điểm nằm trong góc xOy và cách đều hai cạnh của góc đó

(4) Tập hợp các điểm cách đều đường thẳng a cố định một khoảng 3cm

(5) là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

(6) la hai đường thẳng song song với a và cách a một khoảng 3cm

(7) là đường tròn tâm A bán kính 3cm.

(8) là tia phân giác của góc xOy.

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Ghép các ý: (1) với (7)

(2) với (5)

(3) với (8)

(4) với (6)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 69 trang 103 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON