YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 37 trang 79 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 37 tr 79 sách GK Toán 8 Tập 2

Hình 44 cho biết  = .

a) Trong hình vẽ, có bao nhiêu tam giác vuông? Hãy kể tên các tam giác đó.

b) Cho biết AE = 10cm, AB = 15cm, BC = 12cn, Hãy tính độ dài các đoạn thẳng CD, BE, BD, ED(làm tròn đén chữ số thập phân thứ nhất).

c) So sánh diện tích tam giác BDE với tổng diện tích hai tam giác AEB và BCD.

Hình 44 bài 37 trang 79 SGK Toán 8 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 = .(gt) mà  +  = 90=>  +  = 900

Vậy  = 900

Vậy trong hình vẽ có ba tam giác vuông đó là:

∆ABE, ∆CBD, ∆EBD.

Câu b:

∆ABE và ∆CDB có:

  =  = 900

 =  

⇒ ∆ABE ∽ ∆CDB ⇒  = 

⇒ CD =  = 18 (cm)

 ∆ABE vuông tại A => BE =  =  = 21,6 (cm).

∆EBD vuông tại B => ED =  =  = 28.2 (cm)

Câu c:

Ta có:  +  = AE.AB + BC.CD 

. 10.15 + 12.18

= 75 + 108 = 183 cm2

(AE + CD).AC

(10 + 18).27= 378 cm2

⇒  - ( + ) = 378 - 183 = 195cm2

 + 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 79 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON