Bài tập 44 trang 80 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 44 tr 80 sách GK Toán 8 Tập 2

Cho tam giác ABC có các cạnh AB= 24cm, AC = 28cm. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Gọi M,N theo thứ tự là hình chiếu của B và C trên AD.

a) Tính tỉ số 

b) Chứng minh rằng  = 

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

AD là đường phân giác của ∆ABC

⇒  =  =  =  = 

Mà BM // CN (cùng vuông góc với AD).

⇒ ∆BMD ∽ ∆CND =>  =  

Vậy  = 

Câu b:

∆ABM và ∆ACN có:  = 

 =  = 900

⇒ ∆ABM ∽ ∆ACN =>  = .

mà   =  (cmt)

và  = 

⇒  = 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 80 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • bich thu
  Bài 43 (Sách bài tập - tập 2 - trang 94)

  Chứng minh rằng, nếu hai tam giác ABC và A'B'C' đồng dạng với nhau thì :

  a) Tỉ số của hai đường phân giác tương ứng bằng tỉ số đồng dạng

  b) Tỉ số của hai trung tuyến tương ứng bằng tỉ số đồng dạng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Cho tam giác ABC, các đường cao BD, CE cắt nhau tại H. Đường vuông góc với AB tại B và đường vuông góc với AC tại C cắt nhau ở K. Gọi M là trung điểm BC.
  a/ chứng minh tam giác ADB đồng dạng tam giác AEC
  b/ chứng minh HE. HC = HD. HB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời