ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 44 trang 80 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 44 tr 80 sách GK Toán 8 Tập 2

Cho tam giác ABC có các cạnh AB= 24cm, AC = 28cm. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Gọi M,N theo thứ tự là hình chiếu của B và C trên AD.

a) Tính tỉ số 

b) Chứng minh rằng  = 

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

AD là đường phân giác của ∆ABC

⇒  =  =  =  = 

Mà BM // CN (cùng vuông góc với AD).

⇒ ∆BMD ∽ ∆CND =>  =  

Vậy  = 

Câu b:

∆ABM và ∆ACN có:  = 

 =  = 900

⇒ ∆ABM ∽ ∆ACN =>  = .

mà   =  (cmt)

và  = 

⇒  = 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 80 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Nhật Minh

  Cho tam giác ABC có BC = 2AB. Gọi M là trung điểm của BC và D là trung điểm của BM. Chứng minh rằng AC = 2AD.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Van Tho

  ChoΔABC vuông tại A. Kẻ AH BC (H BC). Chứng minh:

  1)BC . AH=AB . AC

  2)a) AB2 = BH . BC

  b) AC2 = CH . BC

  3) AH2 = HB . HC

  4) \(\frac{1}{AH^2}=\frac{1}{AB^2}+\frac{1}{AC^2}\)

  (Các bn có thể áp dụng kiến thức tiểu học, lớp 6, lớp 7) Thanks

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga
  Bài 7.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 94)

  Hình thang vuông ABCD (AB//CD) có đường chéo BD vuông góc với cạnh BC tại B và có độ dài BD = m = 7,25 cm. Hãy tính độ dài các cạnh của hình thang, biết BC = n = 10,75 cm (Tính chính xác đến hai chữ số thập phân) ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu
  Bài 43 (Sách bài tập - tập 2 - trang 94)

  Chứng minh rằng, nếu hai tam giác ABC và A'B'C' đồng dạng với nhau thì :

  a) Tỉ số của hai đường phân giác tương ứng bằng tỉ số đồng dạng

  b) Tỉ số của hai trung tuyến tương ứng bằng tỉ số đồng dạng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy
  Bài 42 (Sách bài tập - tập 2 - trang 94)

  Cho tam giác vuông ABC (\(\widehat{A}=90^0\) ). Dựng AD vuông góc với BC (D thuộc BC). Đường phân giác BE cắt AD tại F (h.29)

  Chứng minh :

                          \(\dfrac{FD}{FA}=\dfrac{EA}{EC}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang
  Bài 41 (Sách bài tập - tập 2 - trang 94)

  Hình thang ABCD (AB // CD) có AB = 2,5cm, AD = 3,5cm, BD = 5cm và \(\widehat{DAB}=\widehat{DBC}\)  (h.28)

  a) Chứng minh \(\Delta ADB\)  S  \(\Delta BCD\)

  b) Tính độ dài các cạnh BC, CD

  c) Sau khi tính, hãy vẽ lại hình chính xác bằng thước và compa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco
  Bài 40 (Sách bài tập - tập 2 - trang 93)

  Tam giác vuông ABC có \(\widehat{A}=90^0\) và đường cao AH. Từ điểm H hạ đường HK vuông góc với AC (h.27)

  a) Hỏi trong hình đã cho có bao nhiêu tam giác đồng dạng với nhau ?

  b) Hãy viết các cặp tam giác đồng dạng với nhau theo thứ tự các đỉnh tương ứng và viết tỉ lệ thức giữa các cặp cạnh tương ứng của chúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo
  Bài 39 (Sách bài tập - tập 2 - trang 93)

  Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AB, F là trung điểm của CD (h.26). 

  Chứng minh hai tam giác ADE và CBF đồng dạng với nhau ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Cho tam giác ABC có ac=8cm, ab=15cm, bc=17cm. trung tuyến AM. AH song song BC va CD song song AM. CMR tam giác AHI đồng dạng tam giác BAC.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Bài 35 SGK trang 79

  bởi Xuan Xuan 31/05/2019

  Bài 35 (Sgk tập 2 - trang 79)

  Chứng minh rằng nếu tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k thì tỉ số của hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng k ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1