ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 39 trang 79 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 39 tr 79 sách GK Toán 8 Tập 2

Cho hình thang ABCD(AB//CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

a) Chứng minh rằng OA.OD = OB.OC.

b) Đường thẳng qua O vuông góc với AB và CD theo thứ tự tại H và K.

Chứng minh rằng  = 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Vì AB // CD => ∆AOB ∽ ∆COD 

⇒  =  => OA.OD = OC.OB

Câu b:

 ∆AOH và ∆COK có:

 =  = 900

 = 

⇒  ∆AOH ∽ ∆COK 

⇒  =   (1)

mà  =   (2)

Từ 1 và 2 =>  = 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 79 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1