YOMEDIA

Hỏi đáp về Trường hợp đồng dạng thứ ba - Hình học 8

Nếu các em có gặp khó khăn nào về bài Hình học 8 Chương 3 Bài 7 Trường hợp đồng dạng thứ ba , các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDOC

Danh sách hỏi đáp (84 câu):

 • My Duyen Cách đây 1 tháng

  Cho tam giác ABC vuông tại A ,AB=15cm ,AC=20cm vẽ tia Ax song song BC và tia BI vuông góc BC tại B , tia Ax cát BI tại D.

  a, CM tam giác ABC đồng dạng tam giác DAB 

  b, BC= , DA=  , DB=   

  c, AB cắt CD tại I .tính diện tích tam giác BIC

  GIÚP MÌNH VỚI ! MÌNH CẦN GẮP ! CẢM ƠN NHIỀU

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nguyễn Vũ Thái Sơn Cách đây 1 tháng

  Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD=AE. Các đường thẳng vuông góc kẻ từ A và E với CD cắt BC ở I và K. Đường thẳng EK cắt đường thẳng AB tại M. C/m tam giác AEM và tam giác ADC bằng nhau và IB=IK

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Mạnh Đức Cách đây 1 tháng

  Cho Tam Giác ABC vuông tại A, gọi Y là trung điểm của AC. Qua Y dựng YD vuông góc BC tại D.
  CRM: BD^2-CD^2=AB^2

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Duy Minh Cách đây 2 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • 佐藤 みちお Cách đây 3 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huyền Trang Cách đây 3 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đinh Khánh Huyền Cách đây 3 tháng

  Cho tam giác ABC( AB<AC). Vẽ 3 đường cao AD, BI, CK cắt nhau tại H. KI cắt Bc tại M. Chứng minh KC là đường phân giác góc IKD. Từ đó suy ra BM.CD=CM.BD?

  01/01/1970 |    12 Trả lời

  Theo dõi (0)
  12
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ly Nông Cách đây 3 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dào Duy Tuấn Vũ Cách đây 3 tháng

  Giúp mình nha

  Cho tam giác ABC vuông tại A .Kẻ đường cao AH .

  a,Chứng minh tam giác HCA đồng dạng với tam giác ACB .

  b, cho BC cố định gọi M là trung điểm của cạnh BC. Tìm điều kiện của tam giác ABC để diện tích hình chữ nhật AEHF  lớn nhất?

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dào Duy Tuấn Vũ Cách đây 3 tháng

  Cho tam giác ABC vuông tại A .Kẻ đường cao AH .

  a, Chứng minh tam giác HCA đồng dạng với tam giác ACB .

  b, Cho BC cố định gọi M là trung điểm của cạnh BC Tìm điều kiện của tam giác ABC để diện tích hình chữ nhật AEHF lớn nhất?

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • trần bình Cách đây 3 tháng

  Cho tam giác ABC vuông tại A. gọi D là điểm nằm giữa A và C , đường thẳng đi qua D vuông góc với BC cắt BC tại E và cắt BC tại F

  a, Cm :∆ ADF ᔕ ∆ EDC và AD * DC = DE* DF

  b, Chứng minh DE * EF = BE *CE

  c, CM : BA * BF + DC * AC = BC^ 2

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (1)
  5
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hà Hoàng Thị Thu Cách đây 3 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tú Nghi Cách đây 3 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Như Ngọc Cách đây 3 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Hải Cách đây 3 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tran Phuong Anh Cách đây 3 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lan Cách đây 3 tháng

  Giải giúp mình với

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy một điểm M bất kỳ trên cạnh AC .Từ C vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng BM,đường thẳng này cắt BM tại D và cắt đường thẳng BA tại E.

  a)Chứng minh:tam giác EBD~tam giác ECA

  b)Kẻ MI vuông góc với BC (I thuộc BC).Chứng minh rằng:BM.BD=BI.BC .

  c)Chứng minh rằng khi điểm M di chuyển trên cạnh AC thì tổng BM.BD CM.CA có giá trị không đổi.

  d)Kẻ DH vuông góc với BC (H thuộc BC ) .Gọi P,Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BH, DH .Chứng minh CQ vuông góc với PD .

   

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mít'ss Nhỏ Cách đây 3 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Thuỷ Cách đây 4 tháng

  Cho tg ABC vuông tại A, đường cao AD

  a/ Chứng minh tg ABD đồng dạng tg CBA, từ đó suy ra AB^2=BC.BD

  b/ Vẽ BM là đường phân giác của góc ABC, BM cắt AD tại I. Chứng minh IA/ID.MA/MC=1

  c/ Vẽ AH vuông góc MB tại H, chứng minh góc CMB= góc BDH

  P/s: Mình làm tới câu b, chứng minh được IA/ID= MA/MC nhưng đề bài kêu hai cái đó nhân nhau bằng 1 nên hơi bí ạ :((((

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Duong Luong Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoang Tuan Anh Nguyen Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kim Ngân Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (1)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thanh Thúy Cách đây 4 tháng

  Giúp mik vs ạ

  Cho hình vuông ABCD , E là trug điểm của AB.Qua D kẻ đường thẳng vuông góc vs CE tại I.Cắt BC tại F

  1.Chứng minh Tam giác CIF tam giác CBE

  2. chứng minh IC= IF.ID

  3.Chứng minh tam giác ADI

  4.Gọi K là trung điểm của DC, AK cắt tại DF tại h.Tính diện tích tứ giác KHIC biết AB=6cm

   

   

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lâm Bảo Khang Cách đây 4 tháng
  Công thức tính diện tích hình tam giác vuông

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (1)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh Cách đây 4 tháng

  a) Hỏi khoảng cách từ mắt đến ảnh ảo của dòng chữ mà mắt có thể thấy hết được 16 từ là bao nhiêu ?

  b) Hỏi bạn An để điện thoại cách mắt bao xa mà chỉ thấy 6 từ ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)