MOBILEAPP

Hỏi đáp về Trường hợp đồng dạng thứ ba - Hình học 8

Nếu các em có gặp khó khăn nào về bài Hình học 8 Chương 3 Bài 7 Trường hợp đồng dạng thứ ba , các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (42 câu):

 • Cho tam giác nhọn abc có các đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H.Gọi K là giao điểm của AH với EF, N là trung điểm của AH . Đường thẳng qua A song song với BN cắt BC tại M.Gọi P là giao điểm MK và AB

  a)CM: tam giác AEF đồng dạng tam giác ABC

  b)CM: EB là phân giác góc DEF

  c)CM: HK/HD = NH/ND

  d)CM: PD,MH,KB đồng quy

   

  Theo dõi (1)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC có AB=6cm AC=8cm. Kẻ đường cao AH 
  Câu Hỏi:
  a, Chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA
  b, Chứng minh AH^2 = Bh x HC
  c, Tính độ dài các cạnh BC, AH 
  d, Phân giác trong của góc ABC cắt AH tại E, cắt AB tại D tính tỉ số diện tích của tam Giác ACD trên HCE
   

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho Δ ABC vuông tại A, AB = 9cm, AC = 12cm, đường cao AH, phân giác BD.  Vẽ DC ⊥ BC, đường thẳng DE cắt đường thẳng AB tại F

  a) Tính BH, CH

  b) Chứng minh Δ EBF đồng dạng Δ EDC 

  c) Gọi AH cắt BD tại I.Chứng minh AB.BI = BH.BD

  d) Chứng minh AE // CF
  e) Tính diện tích của 2 tam giác ABC và tam giác BCD

  MÌNH CẦN GẤP GẤP GẤP LẮM LUÔN

  GIÚP MÌNH VỚI 

  THANK YOU

   

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho tam giác ABC nhọn các đường cao BD và CE cắt nhau tại H . Chứng minh rằng

  a) tam giác ADB đồng dạng tam giác AEC

  b) AD. AC =  AE. AB

   

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC có AB < AC . Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho CD = AB. Hai đường trung trực của BD và CE cắt nhau tại E. CMR: a) Tam giác AEB = Tam giác CED.

  b) AE là tia phân giác của góc A.

  M.n giúp mik nha ! Mik đang cần gấp.

  Theo dõi (1)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC, góc C = góc B - 90o, đường cao AH.

  a, Chứng minh: góc ABH = góc CAH.

  b, Chứng minh: HA2 = HB. HC

  Theo dõi (1)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC cân tại A, M là trung điểm của BC. Trên cạnh AB lấy D, trên cạnh AC lấy E sao cho DM là phân giáccủa góc BDE. Chứng minh rằng
  a) EM là phân giác của góc CED
  b) ΔBDM đồng dạng với ΔCME
  c) BD.CE = a^2 (đặt MB = MC = a)

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • ΔABC, vẽ các phân giác AM, BN. AM cắt BN tại O. Biết AO=ΔABC, vẽ các phân giác AM, BN. AM cắt BN tại O. Biết AO=căn 3 AO,ND=(căn 3 -1)BO

  a) CMR : AC2=BC2+AB2

  b) Tính các góc của ΔABC

  Theo dõi (1)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho hình thang ABCD ( AB//CD ) . E là trung điểm của AB, O là giao điểm của AC và BD, F là giao điểm của EO và CD. Chứng minh rằng : F là trung điểm của CD

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • làm giúp với

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC có AB = 2BC, từ trung điểm M của AB kẻ tia Mx//BC, từ C kẻ tia Cy//AB sao cho Mx cắt Cy tại N a) Chứng minh BN vuông góc AN b) Gọi D là giao điểm của MN với AC, E là giao điểm của MC với BN, F là giao điểm của ED với AN. Chứng minh DE = DF c) Gọi G là giao điểm của AE với MN. Chứng minh B, G, F thẳng hàng

  Giải nhanh lên nha mình đang cần gấp ^^

  Theo dõi (1)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hình chữ nhật ABCD. H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BD. Kẻ BE là phân giác của góc CBD.

  a, Chứng minh: Tam giác AHB đồng dạng với tam giác BCD

  b, CM: \(\dfrac{AH}{AB}\) =\(\dfrac{EC}{ED}\)

  c, AH^2. BD=AD^2.HB

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • trong 1 buổi lao động lớp 8A gồm 44 hs chia thành 2 tốp. tốp 1 trồng cây và tốp 2 quét sân . tốp trồng cây đônng hơn tốp quét sân là 10 người .hỏi tốp quét sân bao nhiêu hs

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • giải phương trình
  a) (x+3)(x^2 + 3x - 5) - (x-3)=0
  b) x-2/x+2 - 3 / x-2 = 2(x-1)/x^2 - 4

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC . M là trung điểm BC. Trên tia đối của tia MA lấy M sao cho MM'=MA. Trên CM lấy N sao MN=1/3 CM. Gọi D là trung điểm AC. Chứng minh M,N,D thẳng hàng

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bt1. Cho tam giác ABC đều, M là trung điểm BC. Lấy P thuộc AB và Q thuộc AC sao cho góc PMQ=\(60^0\). Chứng minh :

  a)Tam giác PBM đồng dạng vs tam giác MCQ.

  b)Tam giác MBP đồng dạng vs tam giác QMP.

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • \(\Delta ABC\) có BC = 2AB, M là trung điểmn BC, D là trung điểm BM.

  Chứng minh: AC = 2AD

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC, kẻ tia phân giác AD. Qua B kẻ Bx sao cho ^xBC=^CAD. Tia Bx cắt AD ở E. Chứng minh:

  a) ΔABE=ΔADC

  b) BE2 = ED x AE

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC .Vẽ ra ngoài tam giác đó các tam giác ABM và ACN vuông cân ở A .Gọi D,E,F lần lượt là trung điểm của MB,BC,CN.Cm:

  a, BN=CM

  b, BN vuông góc CM

  c, TAm giác DEF là tam giác cân

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho ΔABC , phân giác AD .Gọi E,F lần lượt là hình chiếu của Bvà C lên AD .

  a, CM ΔABE đồng dạng với ΔACF

  b, ΔBDE đồng dạng với ΔCDF

  c, AE.DF= AF . DE

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hình thang ABCD (AB//CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Qua O kẻ đường thẳng song song với AB, cắt AD và BC theo thứ tự ở E và G.

  a) Chứng minh : OA .OD = OB.OC.

  b) Cho AB = 5cm, CD = 10 cm và OC = 6cm. Hãy tính OA, OE.

  c) Chứng minh rằng: 1/OE=1/OG=1?AB+1/CD

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC có góc A=120 độ, phân giác AD. Trên nửa mặt phẳng bờ BC ko chứa điểm A, kẻ tia Bx tạo với BC một góc CBx=60 độ. Tia Bx cắt AD ở E. C/m:

  a, AE\(\times\)BD = AB\(\times\)BE

  b, Tam giác EBD là tam giác đều

  c, BC\(\times\)AE = AB\(\times\)EC + AC\(\times\)BE

  d, \(\dfrac{1}{AD}\) = \(\dfrac{1}{AB}\) + \(\dfrac{1}{AC}\)

  Các bn giúp mk nha, chiều mai mk hok rồi. Các bn chỉ cần lm ý b thôi, mấy ý khác mk lm được rồi. Cảm ơn các bn nhiều nha.

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho hình chữ nhật ABCD có AB=8cm, BC=6cm.vẽ đường cao Ah của tam giác ADB

  a. chứng minh tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD

  b. chứng minh AD2=DH.DB

  c.tính độ dài đoạn thẳng DH, AH

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA