Hỏi đáp về Trường hợp đồng dạng thứ ba - Hình học 8

Nếu các em có gặp khó khăn nào về bài Hình học 8 Chương 3 Bài 7 Trường hợp đồng dạng thứ ba , các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (27 câu):