YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 43 trang 80 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 43 tr 80 sách GK Toán 8 Tập 2

Cho hình bình hành ABCD(h46) có độ dài các cạnh AB = 12cm, BC = 7cm. Trên cạnh AB lấy một điểm E sao cho AE = 8cm. Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại F.

a) Trong hình vẽ đã cho có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng? hãy viết các cặp tam giác đồng dạng với nhau theo các đỉnh tương ứng.

b) Tính độ dài đoạn EF và BF, biết rằng DE = 10cm.

Hình 46 bài 43 trang 80 SGK Toán 8 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

BE // DC => ∆BEF ∽ ∆CDF

AD // BF => ∆ADE ∽ ∆BFE.

Do đó: ∆ADE ∽ ∆CFD

Câu b:

BE = AB - AE = 12 - 8 = 4cm

∆ADE ∽ ∆BFE ⇒  =  = 

⇒  =  = 

⇒ BF = 3,5 cm.

EF = 5 cm.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43 trang 80 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF