YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 38 trang 79 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 38 tr 79 sách GK Toán 8 Tập 2

Tính độ dài x,y của các đoạn thẳng trong hình 45.

Hình 45 bài 38 trang 79 SGK Toán 8 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 = , lại so le trong

⇒ AB // DE

⇒ ∆ABC ∽ ∆EDC

⇒  =  = 

⇒  =  =  

⇒ x =  = 1.75; 

y =  = 4

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38 trang 79 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF