ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 45 trang 80 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 45 tr 80 sách GK Toán 8 Tập 2

 Hai tam giác ABC và DEF có  =  = , AB = 8cm, BC = 10cm, DE= 8cm. Tính độ dài các cạnh AC, DF và EF, biết rằng cạnh AC dài hơn cạnh DF là 3cm.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

∆ABC ∽ ∆DEF vì có  =  =  nên đồng dạng.

Vì ∆ABC ∽ ∆DEF =>  =  = 

Hay  =  = 

Suy ra: EF = 7,5 cm

Vì  =  =>  =  =  = 3/2

⇒ CD =  = 12 cm

FD = 12 -3 = 9cm 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45 trang 80 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1