YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 66 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 2 tr 66 sách GK Toán 8 Tập 1

Góc kề bù với một góc của tứ giác gọi là góc ngoài của tứ giác.

a) Tính các góc ngoài của tứ giác ở hình 7a.

b) Tính tổng các góc ngoài của tứ giác ở hình 7b (tại mỗi đỉnh của tứ giác chỉ chọn một góc ngoài) : ++=?

c) Có nhận xét gì về tổng các góc ngoài của tứ giác?

Hình a bài 2 trang 66 SGK Toán lớp 8 Tập 1 Hình b bài 2 trang 66 SGK Toán lớp 8 Tập 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Góc ngoài còn lại:  = 3600 – (750 + 900 + 1200) = 750

Ta tính được các góc ngoài tại các đỉnh A, B, C, D lần lượt là:

1050, 900, 600, 1050

Câu b:

Hình 7b SGK:

Tổng các góc trong ++=3600

Nên tổng các góc ngoài

++=(1800 - ) + (1800 -  ) + (1800 - ) + (1800 - )

= (1800.4 - (+++)

= 7200 – 360= 360

Câu c:

Nhận xét: Tổng các góc ngoài của tứ giác bằng 360

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 66 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON