RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 67 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 3 tr 67 sách GK Toán 8 Tập 1

Ta gọi tứ giác ABCD trên hình 8 có AB = AD, CB = CD là hình "cái diều"

a) Chứng minh rằng AC là đường trung trực của BD.

b) Tính \(\widehat{B}, \widehat{D}\) biết rằng \(\widehat{A}= 100^0\) và \(\widehat{C}= 60^0\) .

Hình 8 bài 3 trang 66 SGK Toán lớp 8 Tập 1

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Ta có: AB = AD (gt)  ⇒ A thuộc đường trung trực của BD

CB = CD (gt) ⇒ C thuộc đường trung trực của BD.

Vậy AC là đường trung trực của BD.

Câu b:

Xét ∆ ABC và ∆ADC có AB = AD (gt)

                                   BC = DC (gt)  

                                  AC cạnh chung

nên ∆ ABC = ∆ADC (c.c.c)

Hình bài 3 trang 66 SGK Toán 8 Tập 1

Suy ra: \(\widehat{B}= \widehat{D}\)

Ta có  +  = 3600 – (1000 + 600) = 2000   

 Do đó \(\widehat{B}= \widehat{D}= 100^0\) 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 67 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)