AMBIENT
UREKA

Bài tập 3 trang 67 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 3 tr 67 sách GK Toán 8 Tập 1

Ta gọi tứ giác ABCD trên hình 8 có AB = AD, CB = CD là hình "cái diều"

a) Chứng minh rằng AC là đường trung trực của BD.

b) Tính \(\widehat{B}, \widehat{D}\) biết rằng \(\widehat{A}= 100^0\) và \(\widehat{C}= 60^0\) .

Hình 8 bài 3 trang 66 SGK Toán lớp 8 Tập 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Ta có: AB = AD (gt)  ⇒ A thuộc đường trung trực của BD

CB = CD (gt) ⇒ C thuộc đường trung trực của BD.

Vậy AC là đường trung trực của BD.

Câu b:

Xét ∆ ABC và ∆ADC có AB = AD (gt)

                                   BC = DC (gt)  

                                  AC cạnh chung

nên ∆ ABC = ∆ADC (c.c.c)

Hình bài 3 trang 66 SGK Toán 8 Tập 1

Suy ra: \(\widehat{B}= \widehat{D}\)

Ta có  +  = 3600 – (1000 + 600) = 2000   

 Do đó \(\widehat{B}= \widehat{D}= 100^0\) 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 67 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON