YOMEDIA
NONE

Bài tập 19 trang 122 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 19 tr 122 sách GK Toán 8 Tập 1

a) Xem hình 133. hãy chỉ ra các tam giác có cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích):

Hình 133 bài 19 trang 122 SGK Toán lớp 8 Tập 1

b) Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì có bằng nhau hay không?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Các tam giác số 1, 3, 6 có cùng diện tích là 4 ô vuông.

Các tam giác số 2, 8 có cùng diện tích là 3 ô vuông.

Các tam giác số  4, 5, 7 không có cùng diện tích với các tam giác nào khác(diện tích tam giác số 4 là 5 ô vuông, tam giác số  là 4,5 ô vuông, tam giác số 7 là 3,5 ô vuông).

Câu b:

Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì chưa chắc hai tam giác đó đã bằng nhau.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 122 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON