Bài tập 15 trang 43 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 15 tr 43 sách GK Toán 8 Tập 1

Quy đồng mẫu các phân thức sau:

a) \(\frac{5}{2x +6}, \frac{3}{x^{2}-9}\);                  b) \(\frac{2x}{x^{2}-8x+16}, \frac{x}{3x^{2}-12x}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Tìm MTC: 2x + 6 = 2(x + 3)

x2 - 9 = (x -3)(x + 3)

MTC: 2(x - 3)(x + 3) = 2(x2 - 9)

Qui đồng: 

              

Câu b:

Tìm MTC: 

 x2 – 8x + 16 = (x – 4)2

3x2 – 12x = 3x(x – 4)

MTC: 3x((x – 4)2

Qui đồng: 

                

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 43 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Bánh Mì

  quy đồng mẫu thức hai phân thức sau

  \(\dfrac{x+5}{x^2+4x+4}và\dfrac{x}{3x+6}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Quy đồng mẫu các phân thức:
  1) 7x-1/2x^2+6x; 3-2x/x^2-9
  2) 2x-1/x-x^2; x+1/2-4x+2x^2
  3) x-1/x^3+1; 2x/x^2-x+1; 2/x+1
  4) 7/5x; 4/x-2y; x-y/8y^2-2x^2
  5) x/x^3-1; x+1/x^2-x; x-1/x^2+x+1
  6) x/x^2-2ax+a^2; x+a/x^2-ax

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  QUy đồng

  \(\dfrac{5x^2}{x^2+5x+6};\dfrac{2x+3}{x^2+7x+10};-5\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Cho các phân thức:

  \(\dfrac{1}{x-2};\dfrac{15}{2x-1};\dfrac{x-5}{x-2}\)

  a) Tìm x nguyên để các phân thức đó có giá trị nguyên

  b) Quy đồng mẫu thức các phân thức đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Bài 4.2* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 28)

  Cho hai phân thức :

             \(\dfrac{1}{x^2+ax-2}\)  và   \(\dfrac{2}{x^2+5x+b}\)

  Hãy xác định a và b biết rằng khi quy đồng mẫu thức chúng trở thành những phân thức có mẫu thức chung là \(x^3+4x^2+x-6\)

  Viết tường minh hai phân thức đã cho và hai phân thức thu được sau khi quy đồng với mẫu thức chung là \(x^3+4x^2+x-6\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  Bài 4.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 28)

  Quy đồng mẫu thức ba phân thức :

  \(\dfrac{x}{x^2-2xy+y^2-z^2};\dfrac{y}{y^2-2yz+z^2-x^2};\dfrac{z}{z^2-2zx+x^2-y^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn