ADMICRO
UREKA

Bài tập 15 trang 43 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 15 tr 43 sách GK Toán 8 Tập 1

Quy đồng mẫu các phân thức sau:

a) \(\frac{5}{2x +6}, \frac{3}{x^{2}-9}\);                  b) \(\frac{2x}{x^{2}-8x+16}, \frac{x}{3x^{2}-12x}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Tìm MTC: 2x + 6 = 2(x + 3)

x2 - 9 = (x -3)(x + 3)

MTC: 2(x - 3)(x + 3) = 2(x2 - 9)

Qui đồng: 

              

Câu b:

Tìm MTC: 

 x2 – 8x + 16 = (x – 4)2

3x2 – 12x = 3x(x – 4)

MTC: 3x((x – 4)2

Qui đồng: 

                

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 43 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON